Technische dienstverlening

In nauwe samenspraak met de voorzitter van de Vereniging en/of eventuele commissies staan wij de VvE bij ten aanzien
van het technisch beheer van het gebouw. Wij dragen zorg voor het laten uitvoeren van storings- en klachtenonderhoud
door erkende aannemers en/of installateurs. Voor grotere projecten, alsmede het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan,
wordt altijd apart mandaat gevraagd aan de Algemene Ledenvergadering.

Dit pakket omvat:


– Het in ontvangst nemen van de technische klachten.
– Het registreren van de onderhoudsklachten.
– Het verstrekken van opdrachten en het bijhouden van de benodigde correspondentie.
– Binnen kantoortijden bereikbaar zijn voor storingen en klachten.
– Buiten kantoortijden bereikbaar zijn voor calamiteiten.
– Het onderhouden van contacten met beheerder, leden en overheidsinstellingen.
– Het maken van een begroting aangaande de leveringen en diensten en het onderhoud.
– Het aanvragen van offertes, het beoordelen van offertes, het adviseren aangaande deze offertes aan de voorzitter / leden,
het verstrekken van opdrachten, het coördineren van de uitvoering, het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering, het
opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden en het betalen van de facturen.
– Het aanvragen van offertes met betrekking tot periodiek onderhoud aan vaste onderdelen (onderhoudscontracten), het
beoordelen van offertes, het adviseren aangaande deze offertes aan de voorzitter / leden, het verstrekken van opdrachten,
het coördineren van de uitvoering, het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering, het opleveren van de uitgevoerde
werkzaamheden en het betalen van de facturen.
– Het opstellen en verzorgen van schadeaangifteformulieren, dit uitsluitend als de melding boven het eigen risico uitkomt.
– Toezien op de ontvangst van de aangifte van schade als deze is veroorzaakt door vandalisme of inbraak.
– Het schadebedrag vaststellen in overleg met de expert van de betrokken verzekerings-maatschappij.
Het laten uitvoeren van de herstelwerkzaamheden, deze controleren en na ontvangst van de factuur, financieel afwerken.