Hartelijk welkom op de website van Boek5 VvE Advies en Beheer.

Wij zijn een nog jong kantoor met als speerpunt persoonlijke aanpak. Die aanpak bestaat
uit werken in dienst van de Vereniging van Eigenaars in nauw overleg met het bestuur.
Hierbij hechten wij er aan te onderzoeken wat de verwachtingen zijn die aan ons gesteld
worden en duidelijkheid te geven over in hoeverre wij aan deze verwachtingen kunnen
voldoen. Wat altijd voorop moet staan is het gezamenlijke belang; een financieel gezonde
Vereniging in een goed onderhouden pand. Deze doelstelling kan ons inziens slechts
gehaald worden in nauwe samenwerking met elkaar en daar streven wij dan ook naar.

Op het scherm staat dit mooi, maar in de praktijk lukt dit enkel als er sprake is van
een goede onderlinge communicatie. Of deze communicatie goed van de grond komt,
kun je niet lezen vanaf een scherm. Daarom zijn wij graag bereid om in een persoonlijk
gesprek onze werkwijze toe te komen lichten.

Mocht u nog vragen hebben, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.
Wij zijn u graag van dienst!

Boek5
VvE Advies en Beheer